Valea Siretului

Microdepresiunea Parincea este aşezată in partea central-estică a a judetului Bacău, formând extremitatea vestică a Podişului Central Moldovenesc în imediata vecinătate a văii Siretului, sitauată in vest. Intreaga suprafaţă din interior se prezintă ca o microdepresiune deluroasă, cu inălţimi ce oscilează între 500-600 m altitudine, în cele două culmi care o delimitează si 200-300 m, uneori mai puţin, în interior.

Reţeaua hidrografică este formată din râul Răcătău, principalul colector al tuturor pâraielor ce izvorăsc de sub cele două culmi marginale şi care drenează întreaga microdepresiune.

Situarea localităţii Parincea în centrul microdepresiunii, la răscrucea principalelor artere de comunicaţie, a făcut posibilă transformarea ei in principal centru, în jurul căruia gravitează economic şi nu numai, celelalte comune.


Mănăstirea Sf. Nicolae din Cāmp

Construcţia acesteia a început, imediat după 1990. Iniţiativa deschiderii unei noi porţi către cer a aparţinut părintelui Mihail Velea, duhovnicul mănăstirii şi maicii stareţe, monahia Evlampia Corciu, care în anul 1991 au poposit pe aceste ţinuturi, aducînd cu ei întreaga experienţă duhovnicească şi administrativă acumulată în [vezi detalii]


12C
D L
17 18
8 7


DRUMUL CULTURII [vezi detalii]
DRUMUL SARII [vezi detalii]
DRUMUL GAZARULUI [vezi detalii]
VALEA SIRETULUI [vezi detalii]
DRUMUL EROILOR [vezi detalii]
Proiect realizat de Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău şi finanţat de Consiliul Judeţean Bacău