Drumul Culturii

Comuna Agăş este străbătută de DN 12 pe o distanţă de 15km.

Iniţial, comuna Agăş a fost sat component al comunei Brusturoasa, devenind comună de sine stătătoare în anul 1893. Actuala comună Agăş cuprinde şi fosta comună Goioasa care a fost înfiinţată în 1923 şi alipită comunei Agăş în 1968 după noua împărţire administrativ-teritorială. Tot în anul 1968 a fost alipit şi satul Coşnea care a aparţinut comunei Frumoasa, judeţul Harghita.

Cea mai veche consemnare din aceasta zonă s-a făcut în anul 1757, martie 25, despre Schitul Cotumba, când stareţul mănăstirii Pahomie a scris zapisul de mână pentru vânzarea a 55 de prăjini, curătură de arat. Prin cartea de danie din 20 iulie 1770 prin care Andrei şi Toader Neculai dau schitului Cotumba partea lor din moşia Surdu.

Ţăranii din această zonă au participat la luptele din cele două războie mondiale. Mărturie acestui lucru, stau monumentele ridicate la Cuchiniş, Brusturoasa, monument ridicat în cinstea celor căzuţi în primul război mondial, în imediata apropiere a Cetăţii de graniţă, construită de Gheorghe Rakoczi al II-lea. Între localităţile Ghimeş şi Palanca se află mormântul lui Emil Rebreanu, fratele autorului romanului Pădurea Spânzuraţilor. La biserica Agăş se află un monument ridicat în cinstea eroilor căzuţi în al doilea război mondial. Cetăţenii din zonă au luptat împotriva armatei austro-ungare, pentru apărarea libertaţii şi întregirii neamului.


Biserica din Agas

Comuna Agas este strabatuta de DN 12 pe o distanta de 15km. Initial, comuna Agas a fost sat component al comunei Brusturoasa, devenind comuna de sine statatoare in anul 1893. Actuala comuna Agas cuprinde si fosta comuna Goioasa care a fost infiintata in 1923 si alipita comunei Agas in 1968 după noua impartire administrativ-teritoriala. Tot in anul 1968 a fost alipit si satul Cosnea care a apartinut comunei Frumoasa, judetul Harghita. Cea mai v [vezi detalii]

Monumentul Eroilor din Asau

Monument ridicat in cinstea eroilor din primul razboi mondial 1877,1914-1918. Monument ridicat in anul 1937. [vezi detalii]


6C
D L
18 17
6 3


DRUMUL CULTURII [vezi detalii]
DRUMUL SARII [vezi detalii]
DRUMUL GAZARULUI [vezi detalii]
VALEA SIRETULUI [vezi detalii]
DRUMUL EROILOR [vezi detalii]
Proiect realizat de Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău şi finanţat de Consiliul Judeţean Bacău