Atractie culturala

Complex muzeal Borzeşti

Borzeşti

Borzeşti – localitate legendară

Sat aşezat pe pârâul Găureana, devenit suburbie a oraşului Oneşti, după 1956, când s-a desfiinţat comuna Borzeşti. În prezent Borzeşti este cartier al municipiului Oneşti.
Este atestat documentar în 1430, în timpul lui Alexandru cel Bun. În 1457 se menţionează într-un privilegiu de la Ştefan cel Mare, pentru Borzeşti. Din 1494, pisania aşezată la dreapta intrării în biserica din Borzeşti menţionează că Ştefan cel Mare şi fiul lui Alexandru au zidit acest hram care este la Borzeşti, pe Trotuş, Adormirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu.
În 1495, Ştefan cel Mare dăruieşte Bisericii din Borzeşti un Tetraevanghel (aflat astăzi la Muntele Atos).
Legendele istorice “Stejarul din Borzeşti”, “Sabia de foc”- Al. Mitru, ca şi documentele precizează că moşiile Borzeşti, Negoieşti, Rădeana, Pătrăşcani şi Oneşti s-au aflat în stăpânirea lui Ştefan cel Mare.
În 1844, Vasile Alecsandri (tatăl poetului) cumpără moşiile Borzeşti şi Pătrăşcani, iar în 1877, poetul V. Alecsandri dăruieşte moşia Borzeşti fiicei sale, Maria Bogdan, înmormântată aici.

Complexul Muzeal cuprinde :

Biserica din Borzesti - monument istoric din sec XV, ctitorita de Binecredinciosul voievod Stefan cel Mare si Sfant.

Între anii 1493-1494, Ştefan cel Mare a ridicat o biserică împreună cu fiul său, Alexandru-Voda, la Borzeşti, ca loc de pomenire a strămoşilor săi şi în amintirea lui Gheorghiţă, prietenul din copilărie al domnitorului, străpuns aici de săgeţile tătarilor (după cum spune legenda).
Biserica are ferestre mari la pronaos, realizate în stil gotic, două bolţi construite pe sistemul de arcuri şi pandantive ce caracterizează stilul moldovenesc, dar nu are turlă.
Decoraţia faţadelor rezultă din îmbinarea materialelor de construcţie (piatră brută şi cărămidă), din folosirea ceramicii smăţuite (discuri şi cărămizi), din elementele de piatră profilată în stil gotic .
În perioada 1993-1994 s-au efectuat lucrări de consolidare-restaurare cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la întemeiere, iar în anul 2005 s-au încheiat lucrările de pictură interioară murală în tehnică frescă realizate de pictorul Grigore Popescu.
Biserica este considerată monument istoric de valoare naţională excepţională.

Muzeul de Cultură şi Artă Religioasă, înfiinţat în anul 1994, are un patrimoniu cultural important: icoane, obiecte de cult şi cărţi vechi religioase (secolele XVII-XIX).

Piesele cele mai valoroase ale muzeului sunt:
- cărţi vechi religioase: - “Cazania lui Varlaam” – Iaşi, 1643;
- “Biblia de la Blaj” – 1795;
- “Hronica Românilor şi a mai multor neamuri”-Iaşi,1843, de la Gheorghe Sincai;
- icoane de lemn:

                  - Naşterea Sf. Ioan Botezătorul- înc. sec. XVIII;
                  - Iisus Hristos pe tron – 1781, icoană armenească;
                  - Sf. Trei Ierarhi - înc. sec. XVIII;
- o catapeteasmă din lemn de tei, donată de Mănăstirea Bogdana, 1798;
- pomelnice triptice pe lemn – 1762;
- chivot din lemn de tisă – 1781;
- cruci mici de mâna - sec. XVIII.
- obiecte şi vase liturgice din bronz, argint, argint aurit (potire din 1818-1855, chivot de argint - sec.XVIII);
- veşminte preoţeşti ţesute din fir de aur şi argint.

Este situat pe DN11A (Adjud - Onesti) la 4km de Onesti, intr-un cadru natural de exceptie.


Complex muzeal Borzeşti
Drumul culturii DRUMUL CULTURII [vezi detalii]
Drumul sarii DRUMUL SARII [vezi detalii]
Drumul gazarului DRUMUL GAZARULUI [vezi detalii]
Valea Siretului VALEA SIRETULUI [vezi detalii]
Drumul eroilor DRUMUL EROILOR [vezi detalii]
Proiect realizat de Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău şi finanţat de Consiliul Judeţean Bacău